Biz Kimiz?

ILM Uluslararası Akademisyenler Birliği Hakkında

ILM Derneği, 2017 yılında Avrupa’da yaşayan Müslüman akademisyenler tarafından kurulmuştur. Dernek, ahlaklı, faziletli, yaşadığı ülkenin ihtiyaçlarına göre donanımlı şahsiyetler yetiştirilmesine rehberlik eder. Kemmiyetten ziyade keyfiyete önem verir.

HEDEFLERİ

ILM Derneği eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini destekleyen bir çatı kuruluşudur. 

 • ILM Derneği, akademisyenlerin yetişmesi, bilim dünyasına katkılar vermesi ve bilim adamlarının biraraya gelerek günün meselelerine çözümler üretmesi bağlamında çeşitli organizasyonlar gerçekleştirir.
 • ILM Derneği çalışmalarını protokol imzaladığı ulusal ve uluslararası üniversiteler, enstitüler, vakıflar ile benzeri kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa yürütür.
 • Dernek, yapılan faaliyetlerin neticelerini kararmercileriyle paylaşarak kamuoyunun istifadesine sunar.

Misyon

ILM Derneği;

 1. Evrensel boyutta fikir, bilgi ve çözümler üreterek tüm insanlığı kuşatıcı hizmetlerde bulunmayı,
 2. Toplumun her kesimine yönelik eğitim ve öğretim teşebbüsleriyle gelecek nesillerin daha şuurlu ve bilgi temelli yetişmelerini,
 3. Bilim, sanat ve kültürün toplumda yer bulmasında ve yaygınlık kazanmasında yardımcı ve öncü olmayı,
 4. İnsanlığın ortak mirası olan ilmin topluma hizmet etmesinde taşıyıcı bir rol oynayabilmeyi,
 5. Müslümanların yaşadıkları ülkelerde temsil edilmelerinde hakkıyla rol alabilmelerini gaye edinir.

Vizyon

ILM Derneği;

 1. Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde öncü olma,
 2. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde tekamül ve terakkilereaçık olma,
 3. İslam Dini’nin zamanüstü evrensel boyutunu tüm insanlığa aktarabilme, vizyonu ile hareket eder.

 

SON SÖZ

ILM Derneği eğitimi bir medeniyet meselesi olarak görür. Bu düşünceden hareketle, hayatın her alanında kendi medeniyet tasavvuruna bağlı insan yetiştirmeye rehberlik eder. Bu insan, kendi mefhum ve zaviyesine sahip, fikri hür, irfanı hür, hakkaniyet sahibi, akl-ı selim, dünyaya açık ve üretken bir kişiliktir.

ILM Derneği’nin felsefesi, Hz. Mevlana’nın pergel metaforudur. Dernek felsefesini benimsiyen kişi veya kurum, pergelin çivili ayağını inancına, medeniyet ve kültür mazisine muhkem bir şekilde sabitleyen diğer hareketli ayağıyla, hayatın her alanındaki tekamül ve terakkileri içselleştirmeyi vehayatiyet kazandırmayı hedefler.

Tanıtım

Felsefemiz

Diese Webseite setzt eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern zur Analyse des Nutzungsverhaltens und zur Reichweitenmessung ein. Mehr Informationen finden sie hier