4. İslam Din Dersi Öğretmenliği Destekleyici Eğitim Programı - 12./13. Aralık 2020

2020 Yılının Son “IRU Destekleyici Eğitim Programı” Online  Gerçekleştirildi.

ILM derneği tarafından İslam din dersi öğretmenliği okuyan öğrencilere yönelikdüzenlenmekte olan Destekleyici Eğitim Programının ikinci yılının dördüncü ve son oturumu COVD-19 pandemi önlemleri gözetilerek online olarak gerçekleştirildi.

Toplam 25 katılımcının tamamının iştiraki ile gerçekleştirilen oturumun tebliğcileri Kuzen Ren Vestfalya Eyaleti İslam Din Dersi öğretmenlerinden sayın  Markus Gerhold, sayın Duran Terzi ve  sayın Mustafa Tütüneken oldular. 

Programın ilk tebliğcisi Markus Gerhold katılımcılara  IRU sınıflarındaki mezhep ve meşrep farklılıkları ile ilgili bir sunum yapıp konuyu kendileri ile müzakere etti. 

“Federkorb” islam din dersi materyal paylaşım sitesi kurucularından Duran Terzi ise Orta Okul (Sekundarstufe I) için İslam Din Dersi çalışmalarından ve geliştirilen materyallerden örnekler sundu. 

Son tebliğci olarak “Federkorb” kurucularından , Islam din dersi öğretmeni, Mustafa Tütüneken “Selam” konusunda geliştirdiği materyali ve bu materyali kullanarak yaptığı dersi ve ulaşmak istediğ hedef ve kazanımları katılımcılarla paylaştı. 

Katılımcıların çok istifade ettiklerini belirttikleri çalışma geçmiş iki yılın değerlendirilmesi ve gelecek yılla ilgili beklenti ve taleplerin ilgililere aktarılması ile sona erdi. 


Diese Webseite setzt eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern zur Analyse des Nutzungsverhaltens und zur Reichweitenmessung ein. Mehr Informationen finden sie hier