3. İslam Din Dersi Öğretmenliği Destekleyici Eğitim Programı - 27 Eylül 2020

Üçüncü buluşmaya Vıyana'dan davet edilen, Din Pedagojisi Uzmanı Elif Medeni Hanım „Din Eğitimini Yeniden Düşünmek“ başlıklı ilk oturumda 


• Din Eğitiminde Zorluklar 
• Din Eğitiminde Teori Oluşturma ve Teorinin Kaynağı 
• Din Eğitiminde Genel Yeniden Düşünme 
• Din Eğitimini Neden Yeniden Düşünmek Gerek 
• Kavramsal Kargaşa: Erziehung & Bildung & Sozialisation; Eğitim, Education, Tarbiyya, Adab, etc. 
• Modern ve Postmodern Hayat 
• Günümüzde Din Eğitiminin Amaçları ve Hedefleri Neler Olmalı? 
• Disiplin Arası Çalışmalar 
• Ampirik Çalışmalar 
mevzularına değindi. 


İkinci oturumda ise „İslam Din Eğitimini Yeniden Düşünme” başlığı altında etik bakış açısından ele alındığında, İslam din dersinin etik katkısı, okul & aile ile cami & cemiyet ilişkilerinin arasında medyanın oynadığı rol ele alındı. 

Akabinde 


• İslam din dersi neyi başarabilir? İslam din dersinin sınırları nedir? 
• İslam din dersinde genel etik tutumlar ile eylemler nasıl iletilebilir? 
• Hangi didaktik ve / veya metodolojik yaklaşımlar, yansıtılan bir islami-etik tavrın iletilmesini, aracılık edilmesini destekler? 


sorularına cevaplar arandı.

Sunumun ileriki safhalarında 3. Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmed Hamdi Akseki’nin ahlak felsefesine kısaca değinildi. Din âlimi Ahmed Hamdi ahlak ilmi ve İslam ahlakı üzerine kaleme aldıüı eserlerinde  


• Bir kişi işlemediği bir eylemden / eylemden sorumlu mu? 
• Bir kişi (henüz) işlemediği bir eylemden / eylemden sorumlu mu? 


sorularını ele alırken; fiili ihtiyari yani seçimimize göre aksiyonun 5 seviyeden teşekkül ettiğinden bahseder. Bunlar: 
1. Haciz: Bir düşünce, bir fikrin aniden peyda olması 
2. Hatır: Düşüncelerin başlaması; Hatırlama / Şuur 
3. Hadisü Nefis: Nefis, yani İç konuşmalar (Cihad başlıyor.) 
4. Hemm: Bir karar verilmedi, ancak bir eğilim var; Özgür irade 
5. Azm: Harekete geçme iradesi ve niyeti! Sorumluluk başlıyor! 


Ete kemiğe bürünme, mükemmelliğin başlaması! 
Terbiye ve eğitimin başlaması gereken yer burasıdır! 


İkinci oturumun sonuna doğru KPH İslam Din Enstitüsü müdiresi Elif Medeni sunumunda ayrıca Din eğitimi için 


❖ Din eğitimi = niyet eğitimi (niyya) 
❖ Din eğitimi = zihnin eğitimi 
❖ Din eğitimi = duyguların eğitimi 


çıkarımlarında bulunurken; 
aşağıdaki sorulara da cevaplar arandı. 


• İslami bir din eğitimi nasıl formüle edilir? 
• Ne yapmalıyım? 
• Teori ve pratik için çıkarımlar 


Webinarın üçüncü ve son oturumda da kısaca „Çocuklarla ve Gençlerle Felsefe Yapmak” ile “Çocuk Teolojisi” mevzularına değinilerek “İslam Din Dersi Öğretmenliği Destekleyici Eğitim Çalışması” sona erdi.

2020 döneminin son oturumu 12-13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. 2 gün sürecek programda, 2003 yılında Almanya’da Kuzey Ren-Vestfalya’daki İslam din derslerinin başlangıcından bugüne en tecrübeli isimlerden biri ve İslam din dersi vermeye başlayan ilk öğretmenlerden olan Mustafa Tütüneken ile İslam din dersi henüz pilot proje hâlindeyken öğretmenliğe başlayan ve Tütüneken gibi sürecin en başından beri içinde ve deneyimli öğretmenlerden biri olan Duran Terzi, 


• Sınıflar için Örnek Bir İslam Din Dersi Anlatımı 
• Suffa e. V. ve Federkorb.de Tanıtımı 
• Bir Ders için Örnek Materyal Hazırlama Çalışması 


başlıklı sunumlarını gerçekleştirecekler.


Diese Webseite setzt eigene Cookies und Cookies von Drittanbietern zur Analyse des Nutzungsverhaltens und zur Reichweitenmessung ein. Mehr Informationen finden sie hier